Montell&Partners

December 14, 2013

Ett frilansuppdrag till ett konsult företag.

Red Hot Rock #46

December 13, 2013

Jag var ansvarig formgivare för rock tidningen Red Hot Rock för ett nummer.

Världskulturmuseet

December 12, 2013

När jag studerade Informationsproduktion-Prepress så gjorde jag min praktik på Världskulturmuseet i Göteborg. Här är ett urval av annonser och trycksakeer jag fick producera.