Strawberry Milkshake

April 23, 2014

Ett samarbete mellan kurserna Computer Graphics Desig och Informationsproduktion – Premedia. IP eleverna gjorde illustrationer
till ett recept som CGD elever fick animera i after effects. Grafisk form av Mia-Maria Wignäs .